‘İklim hasarları sigortalanamayabilir’

 ‘İklim hasarları sigortalanamayabilir’
Okunuyor ‘İklim hasarları sigortalanamayabilir’

ÖNDER YILMAZ Ankara – Türkiye Sigortalar Koordinatörü Sevgi Unan, TBMM İklim Araştırma Komisyonu’nda “iklim değişikliğinin sigorta sektörüne etkisi ne olacak” sorusu ekseninde gelecek projeksiyonu çizdi. Uluslararası raporlarda 2020 yılında yaşanan küresel doğal afetlerin ekonomik kaybının 270 milyar dolar, sigortalı zararının ise 100 milyar dolar olduğunu kaydeden Unan, bunun önümüzdeki süreçte tolare edilemeyeceğini kaydetti.

Afet bonosu

Dünya Ekonomik Forumu 2021 Küresel Riskler Raporu’nda “Gelecek on yılda olağanüstü hava olayları bekleniyor” tespitiyle birlikte sigorta sektörünün yeni risk transfer yöntemleri gerçekleştirdiğine dikkat çeken Unan, “Bir tanesi afet bonosu. Afet bonosu, sigortalanmış riskin finansal piyasalara devri kısaca. Bunu ülkemizde Doğal Afet Sigortaları kurumu da yaptı. Bir de ‘parametrik sigorta’ dediğimiz son üç beş yıl içerisinde geliştirilen ve globalde, dünyada, Avrupa’da oldukça fazla uygulaması olan bir sigorta türü var. Düşük olasılıklı ve yüksek maliyetli riskler için ve genellikle doğal afetlerin yol açabileceği hasarlar için yapılıyor bu” dedi.

10 yılda tırmanacak

Unan, doğal afetlerin sigortalı varlıklar üzerinde oluşturduğu hasarın, gelişmekte olan ülkelerde toplam hasarın yüzde 3’ü civarındayken, gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde 45’lere kadar çıktığını söyledi.

“İklim değişikliği sigorta sektöründe nasıl algılanıyor?” ve “Sigorta sektörüne etkisi ne olacak?” sorularına ilişkin de şunları kaydetti:
“Sigortacılar diyor ki: ‘Artan sıcaklık, deniz seviyesinin yükselmesi, sıcaklık dalgalarının hem frekans hem de şiddet olarak artması ve yağışların düzensizleşmesi gibi değişimler gelecek on yıl içerisinde hasarları tırmandıracak. Hasarların büyük bir kısmı birincil değil, ikincil yani artçı olaylardan kaynaklanacak. Yani birbirini tetikleyen hasarlar yaşayacağız bundan sonra. İklim değişikliği önümüzdeki on yıllarda sigorta sektöründe bir paradigma değişikliğine neden olacak. İklim değişikliği kaynaklı riskleri şimdilik sigortalayabiliyoruz ama önümüzdeki dönemde bu riskler sigortalanamayan riskler arasına girebilir.”

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın