Hamilelikte okunacak dua: Bebeğin sağlıklı olması için hangi dua okunur? Bebek için zikirler…

 Hamilelikte okunacak dua: Bebeğin sağlıklı olması için hangi dua okunur? Bebek için zikirler…
Okunuyor Hamilelikte okunacak dua: Bebeğin sağlıklı olması için hangi dua okunur? Bebek için zikirler…

Anne olmak her kadının hayalidir ve anne olmaya hazırlananlar, bebeklerini sağlıkla dünyaya getirmek ister.

Bebekleri için gittikleri kontrollerde iyi şeyler duymak isteyen anneler, kendilerine çok dikkat eder.

Sağlıklı ve güzel bir bebek dünyaya getirmek isteyen anneler, sadece kendilerine dikkat etmez aynı zamanda da bolca dua eder.

Anne karnındaki bebek, Allah tarafından korunur. Ancak anne, ettiği dualarla hem kendi içini rahatlatabilir hem de bebeğini daha çok koruyabilir.

Bazı anneler hangi duaları okuması gerektiğini bilirken, bazı anne adayları ise bu konuda detaylı bir araştırma yapıyor.

Anne adayları hangi dua ve zikirlerin okunması gerektiğini öğrenmek için, “Bebeğin sağlıklı olması için hangi dua okunur?” sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Bebeğin sağlıklı olması için hangi dua okunur? İşte yanıtı….

Hamilelikte okunması gereken dua

Bebeğin sağlıklı olması için; Ayetü’l Kürsi, Araf suresinin 54. Ayeti, Felak-Nas sureleri okunabilir.

Aynı zamanda Saffat suresi 100.ayeti okunmalı, Al-i İmran suresi her gün 21 defa okunmalı ve Ali İmran suresinin 35. Ayetinden itibaren surenin sonuna kadar bütün ayetler doğuma kadar okunmalıdır.

Araf suresinin 189. Ayeti her namaz vaktinde ve farz namazlarından sonra okunmalı ve her gün Enbiya suresi okunmalıdır.

Okunması gereken zikirler

Anne karnındaki bebeğin sağlıklı doğması için okunacak dualar dışında zikirler de vardır. Anne ve baba her gün 10’ar defa bu zikri okumalıdır: “Yerisüni ve yerisü min ali Yakub.” “Yühricüküm tıflen sümme li tebluğü eşüddeküm” Hayırlı ve sağlıklı bebek için anne ve babalar her fırsatta bu zikri okumalıdır: “Fe hebli min ledünke veliyya”


Okunacak Esmaül Hüsnalar

Bebeğin sağlıklı olması için yukarıda verilen dualarla birlikte her hafta ayrı ayrı Allah’ın 99 ismi zikir edilmelidir.

1. hafta; el-Muhyî, el-Habîr,

2. hafta; el- Bâri, el- Velî, el- Vâlî,

3. hafta; el- Mü’min , el-Mâni,

4. hafta; el-Mübdi, el- Musavvir,

5. hafta; eş- Şâfi, el-Şekûr,

6. hafta; el- Bâkî, el-Müyessir,

7. hafta; es-Semî, el- Adl,

8. hafta; el-Hâlik, el- Hallâk, el- Fâlik,

9. hafta; en-Nâsır, el-Müsteân,

10. hafta; el-Bedî, el-Muhsin,

11. hafta; el-Mütekebbir, el- Kuddûs,

12. hafta; el-Celîl, Zü’l celâli ve’l ikrâm, el- Muktedir, el- Melîk,

13. hafta; el-Hafîz, el –Vâris,

14. hafta; el- Hakîm, el-Hakem,

15. hafta; es- Sâni, el-Vâsi,

16. hafta; el- Cemîl, el-Cebbâr,

17. hafta; el-Kaviyy, el-Vehhâb,

18. hafta; el-Müneccî, el-Mucîb,

19. hafta; el- Câmi,el-Kâim,

20. hafta; el-Mukaddim,el-Muahhir,, el-Kâfî,

21. hafta; el-Halîm,el-Alîm, Allâmü’l-guyûb,

22. hafta; el-Basîr,es-Zâhir,el-Bâtın,

23. hafta; er-Rakîb, es-Selâm,

24. hafta; Rabbü’l-âlemîn, el-Müheymin,

25. hafta; es-Samed, el-Mükevvin,

26. hafta; el-Kâdir,el-Afüvv,el- Gafûr,

27. hafta; el-Mukît,el-Muhît, el-Mümid,

28. hafta; er-Rabb,en-Nâfi,ed-Dârr,

29. hafta; el-Latîf,el-Berr,el-Mâcid,el-Metîn,

30. hafta; el-Kebîr, el-Müteâl, el-Aliyy,

31. hafta; er-Rahîm,er-Raûf,el-Vedûd,

32. hafta; el-Hayy, el-Kayyûm,

33. hafta; el-Azîz,el-Kerîm,

34. hafta; el-Vekîl, Zü’l-eman,

35. hafta; er-Rezzâk,er-Rahmân, el-Bâsıt,otuz altıncı hafta; el-Vâcid, el-Fettâh

36. hafta; el-Vâcid, el-Fettâh

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın